Formació a mida

L'Aula de l'Aigua, al marge de les seves activitats pròpies, ofereig a qualsevol institució, administració, empresa o entitat que ho requereixi, els seus serveis de formació mitjançant xerrades, conferències, col.loquis, tallers, tasts d'aigua etc. Polsi sobre la imatge per veure les temàtiques més habituals.

Pots trobar-nos a Barcelona

Telèfon: 677 870 370
Correu-e: email